VELKOMMEN TIL SE - FORENINGEN!

Dette er hjemmesiden for Somatic Experiencing Forening, Norge. Her finner du nyttig informasjon om SE, medlemskap, kurs/ aktiviteter samt oversikt over terapeuter som er sertifisert Somatic Experiencing Practioner (SEP).

SE – foreningen er et fellesskap for SE – terapeuter og er en del av et internasjonalt fagmiljø gjennom EASE – European Association for Somatic Experiencing ®. Foreningens formål er å synliggjøre Somatic Experiencing og SE – terapeuter i Norge.

«Trauma is perhaps the most avoided, ignored, belittled, denied, misunderstood and untreated cause of human suffering»

– Peter Levine –

Bli medlem

Ta del i nettverket vårt Utvikle ferdighetene dine Gjør praksisen din kjent

Hva er SE®?

Somatic Experiencing® (SE) er en nevrobiologisk og kroppsorientert metode som er effektiv i behandling av traumer og stress.

SE® er utviklet av Peter Levine, Ph.D i psykologi og biofysikk. Den er basert på forskning av ville dyrs medfødte evner til regulering av overveldende, livstruende hendelser. Disse evnene har også vi mennesker i oss. I SE-behandling jobber vi med å regulere og gjenopprette balansen i det autonome nervesystemet.

KAN SE PASSE FOR DEG?

Somatic Experiencing® regulerer det autonome nervesystemet på en skånsom og organisk måte. Metoden er effektiv for å helbrede traumatiske erfaringer som ulykker, overgrep, tap og krenkelser. Tilnærmingen kan i tillegg lindre plager relatert til syndromer som migrene, kronisk tretthetssyndrom, søvnproblemer, kroniske smerter og andre tilstander som stammer fra et stresset og overbelastet nervesystem.

Gjennom behandlingen frigjøres fastlåst energi i kroppen fra overlevelsesmekanismer som kamp, flukt eller frys. På denne måten vil du kunne gjenvinne livskraft, glede og overskudd – og få større kontakt med deg selv og din egen kropp.

”Traumet påvirker hele den menneskelige organisme, kropp, psyke og hjerne (…) derfor er det avgjørende for traumebehandlingen, at hele organismen tas med..” (Bessel van der Kolk)

HVA TILBYR VI OG HVORDAN?

SE terapi foregår med deg og en SE – terapeut i rommet.
Det er en kombinasjon av samtale og veiledning gjennom kroppsfornemmelser, følelser og reaksjoner.

SE® som metode legger vekt på å gå varsomt frem for å unngå at du blir overveldet. Det er ikke nødvendig å snakke om hendelsen(e), eller å huske hva som
har hendt.

Vi jobber «bottom up». Dette betyr at vi tar utgangspunkt i kroppen din og lar den lede prosessen. Derfor trenger du ikke å ha konkrete minner for å gå i SE – terapi. Kroppen husker på et instinktivt nivå – og vi kan jobbe oss gjennom kroppslige og følelsesmessige reaksjoner på hendelsene i nåtid.

Kurs & aktiviteter

Hold av datoen – Årsmøte med guidet SE meditasjon

Dato: 28. 05. 2024
- Kl.: 18:00 - 20:30
SE foreningen ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte. Møte vil bli avhold digitalt med en gratis, guidet «coming home» SE orientert meditasjon av den erfarne SE læreren Ursula Funke-Kaiser. Mer informasjon om årsmøte, formell innkalling og zoom lenke vil bli sendt på mail.

Arrangementsinformasjon

Zoom lenke vil bli tilsendt medlemmer på e-post.

Webinar on Somatic Ego State Therapy (SEST)

Dato: 14. 05. 2024
- Kl.: 18:00 - 21:00 (6-9 PM Oslo time)
Webinar on Somatic Ego State Therapy (SEST) – how to find your most resourceful and powerful ego state on a somatic level to strengthening the Self. Digital fagkveld om Somatic Ego State Therapy (SEST) – hvordan finne din mest ressursterke og kraftfulle egotilstand på et somatisk nivå for å styrke selvet.

Arrangementsinformasjon

Tidligere arrangement

Medlemsmøte

Dato: 31. 01. 2024
- Kl.: 19:30 - 21:00
Styret i SE foreningen ønsker å starte det nye året med å invitere alle medlemmer til et åpent digitalt medlemsmøte, hvor intensjonen er å bli bedre kjent, styrke dialogen og SE fellesskapet i Norge ytterligere. Arrangementet er gratis!

Fagkveld om ny forskning på SE metoden

Dato: 05. 03. 2024
- Kl.: 19:00 - 20:00
SE foreningen Norge er stolt av å invitere til åpen fagkveld hvor nyere forskning på SE metoden vil bli presentert. Forskningen har pågått i Sverige med SE trenere og lærere fra Norge, Sverige og Sveits. Arrangementet er gratis!

Faglig veiledningskveld med Ursula Funke Kaiser

Dato: 23. 11. 2023
- Kl.: 18.00 - 21.00
Vi har gleden av å kunne invitere til en digital faglig veiledningskveld med Ursula Funke Kaiser, 23.11.23, 18:00-21:00. Det er mulig å legge frem case, og de av dere som har case bes krysse av for det i påmeldingen.

Arrangementsinformasjon

Digitalt – Zoom

Faglig veiledningskveld med Urs Rentsch!

Dato: 20. 04. 2023

Arrangementsinformasjon

Kristian Augustsgate 14, 0164 Oslo

Fagkveld med Bettina Deuster

Dato: 09. 02. 2023
- Kl.: 18.30-21.00

Arrangementsinformasjon

Zoom - Digitalt arrangement

Fagkveld med Dr Aline LaPierre – 24.11.2022 kl 19:30

Dato: 24. 11. 2022
- Kl.: 19:30

Arrangementsinformasjon

Digitalt arrangement

Fagkveld med Ariel Giarretto

Dato: 20. 09. 2022
- Kl.: 18:30-21:30

Arrangementsinformasjon

Digitalt arrangement

Fagkveld med Marianne Bentzen

Dato: 30. 03. 2022

Arrangementsinformasjon

Fagkveld med dr. Aline LaPierre

Dato: 17. 06. 2021

Arrangementsinformasjon

Digitalt arrangement

Alle spørsmål som gjelder utdanningen rettes til SE-  instituttet.
Se link og kontaktinformasjon under fanen SE utdannelse.