Skip to content

Somatic Experiencing
Foreningen Norge

SE-foreningen informerer

SE-foreningen Norge, SEFN, ble dannet i 2010

Formålet var å lage et fellesskap for alle SE-utdannede i Norge, og å synliggjøre Somatic Experiencing.

I dag pr. september 2019 har foreningen 73 medlemmer fra ulike deler av landet, både ferdig utdannede SEP’er og studenter. SE – foreningens formål er å ivareta medlemmers interesser, utvide kjennskap til Somatic Experiencing og styrke den faglige kompetansen.

Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ, og avholdes en gang i året hvor SEFN medlemmer kan være med og påvirke foreningens oppgaver og mandat. 

Vi arrangerer jevnlig kurs for medlemmene og for andre, som regel med rabatt til medlemmer. Kursene ledes ofte av anerkjente internasjonale SE lærere. Tidligere har vi for eksempel arrangert kurs og foredrag med Ana do Valle, Peter A. Levine, Sonia Gomes, Tove Mejdahl, og Ale Duarte.

SE – foreningen holder oversikt over hva som skjer i SE-miljøet både nasjonalt, i EASE, som er den europeiske SE foreningen, samt internasjonalt gjennom SETI, Somatic Experiencing Trauma Institute.

Home

SOMATIC EXPERIENCING

Somatic Experiencing ® er en traumebehandlingsmetode som praktiseres av psykologer, leger, psykomotoriske fysioterapeuter, sykepleiere, jordmødre, psykoterapeuter, sosialarbeidere, kroppsterapeuter samt pedagoger over hele verden.

SE-metoden integreres og kombineres fint med andre behandlingsmodaliteter. Som SE-terapeut lærer du også å naturlig regulere eget nervesystem, være mest mulig tilstede i kroppen her og nå, samt øke egen resiliens. Dette vil være med på å forebygge utbrenthet hos terapeuten i arbeid med kompliserte tilstander.

Kurs og aktiviteter

SE-UTDANNELSEN

SE-opplæringen er en videreutdannelse for terapeuter for å behandle høy aktivering i nervesystemet, slik vi ser er tilfelle ved traumetilstander.

SE-Utdannelsen går over 36 dager fordelt på tre år, med to samlinger i året. Det er krav om 18 timer supervisjon og 15 timer individuell behandling. Utdannelsen fører frem til sertifisering som Somatic Experiencing Terapeut, SEP.

For mer informasjon om utdanningen i Norge og påmelding:  Somatic Experiencing (R) Instituttet Norge.

E-post: barbroandersen@gmail.com

Metoden er utviklet av Dr. Peter Levine Ph.D., med doktorgrad i psykologi og medisinsk biofysikk. Somatic Experiencing ® (SE) er en kroppsbasert behandlingsmetode som varsomt regulerer dysregulerte tilstander i det autonome nervesystemet (ANS). Det undervises i de kliniske implikasjoner av nyere nevrofysiologisk hjerneforskning, bla Stephen Porges’ polyvagale teori og Levines behandlingsmodeller for de ulike spesifikke traumekategorier. Nervesystemets evne til kontakt og resonans trenes opp.

Ufullendte responser etter traumer skaper symptomene som ligger bakenfor de observerte og opplevde plagene som oppstår som følge av posttraumatisk stress. Somatic Experiencing ® (SE) søker derfor på en varsom måte, med mindre risiko for retraumatisering, å reorganisere og fullføre en defensiv orienteringsrespons hos klienten, dvs. fullføre kamp-, flukt- og frysreaksjoner i nervesystemet.

Styret

Therese Clemetsen, styreleder

Eva Edfast, nestleder

Hilde Barsnes, kasserer

Johanne Fjelde, styremedlem

Audhild Askerud, styremedlem

Cecile Jørner, varamedlem

Odin Fagerberg, varamedlem

*

KONTAKT OSS

se.foreningen@gmail.com

Personvernerklæring