Bildeutvalg11-1.jpg
SE foreningen Norge er stolt av å invitere til åpen fagkveld hvor nyere forskning på SE metoden vil bli presentert. Forskningen har pågått i Sverige med SE trenere og lærere fra Norge, Sverige og Sveits. Arrangementet er gratis!
Dato: 05. 03. 2024
Klokkeslett: 19:00 - 20:00

Tema for kvelden

Monique Pfaltz , professor i psykologi og SE student ved Somatic Experiencing instituttet i Norge, vil presentere noe av forskningen hun og teamet hennes ved Mid Sweden University for tiden gjennomfører i samarbeid med flere SE-trenere og lærere fra Sverige, Norge og Sveits.

Først vil hun presentere de første resultatene av et prosjekt som vurderer om en enkelt SE-sesjon kan ha en positiv effekt på hvordan folk føler seg i sosiale situasjoner (for eksempel hvor trygg noen føler seg i andres nærvær) og hvordan dette er påvirket av utviklingstraumer. Videre vil hun presentere en planlagt studie (randomisert kontrollert studie) som vil vurdere effekten av 15 SE-sesjoner hos personer med en historie med utviklingstraumer som for tiden lider av depresjon og/eller posttraumatisk stresslidelse.

Monique Pfaltz will present some of the research that she and her team at Mid Sweden University are currently conducting in collaboration with several SE trainers and teachers from Sweden, Norway and Switzerland. On the one hand, she will present first results of a project that assesses if a single SE session can have a positive effect on how people feel in social situations (for example, how safe someone feels in the presence of others) and how this is affected by developmental trauma. On the other hand, she will present a planned study (randomized controlled trial) that will assess the effect of 15 SE sessions in individuals with a history of developmental trauma who are currently suffering from depression and/or posttraumatic stress disorder.

Arrangementet blir digitalt og er åpent for alle. Det vil bli gjort filmopptak av presentasjonen.