Personvernerklæring

Organisasjonsnr: 896 217 402, Somatic Experience Foreningen

Nettside: se-foreningen.no

Kontakt nettside: Kristine Skogsrud Nesvik

Epost: kristine_nesvik@hotmail.com

Behandlingsansvarlig: Styrets leder Kristine Nesvik

Denne personvernerklæringen omhandler om hvordan virksomheten samler inn og bruker personopplysninger om deg. Med mindre det ikke er spesifisert i denne erklæringen, har vi ikke ansvar, innsyn og innhold om personopplysninger som legges inn på eksterne nettsteder.
Vi er behandlingsansvarlig av dine personopplysninger. 

Personopplysninger er frivillig å oppgi med unntak av opplysningene vi trenger for å registrere deg.
I denne erklæringen oppgir vi hva vi samler inn av opplysninger. Som er;
Fornavn, etternavn, adresse, postnr/sted, epost, telefon og kursbevis.

Øvrig informasjon vi kan hente inn, avhengig av sammenhengen kan være; kundenummer, personlige brev eller rettslige krav.
I enkelte tilfeller kan det være behov for å innhente flere opplysninger etter samtykke dra den det gjelder.

Opplysninger om deg kan benyttes til følgende formål:

Fakturere medlemskapet i foreningen, informere om nyheter og invitere til arrangement.
Kursbevis benytter vi til å dokumentere din utdannelse.

Du kan selv velge å si nei til epostkorrespondanse fra oss.

 

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg

Dataene lagres hos oss med den hensikt til ditt medlemskap og avtaleperioden du har hos oss, og som referert i formålet med oppbevaring av opplysninger.


Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg

Hvis du har en konto på dette nettstedet eller har lagt igjen kommentarer, kan du be om å få en eksportfil som inneholder personopplysningene vi har om deg. Dette omfatter all data du har gitt oss. Du kan også be om at vi retter eller sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.

Innebygd innhold fra andre nettsteder

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

 

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn sporingssystemer fra tredjeparter og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

Hvis du retter henvendelser til oss via epost gjennom våre nettsider, vil relevante opplysninger som navn og epostadresse kunne bli lagret. 

Vi opplyser om benyttelse av Cookies på våre nettsider. Dette er lagring fra nettleser fra PC eller mobile enheter. Vi innhenter ikke opplysninger om alder og behandler ikke opplysninger om barn under 15 år.

For å sikre god og sikker behandling av opplysninger er det dedikerte, godkjente og et begrenset antall personell i virksomheten som forvalter informasjonen du gir ut. Dette håndterer vi med kontrollmekanismer og gode rutiner for personvernopplysninger. Ingen informasjon selges eller på annen måte vil bli utlevert til tredjeparter uten samtykke.

Hvis du legger igjen en kommentar, blir kommentaren og informasjon om kommentaren lagret på ubestemt tid. Dette er for at vi kan gjenkjenne oppfølgingskommentarer og godkjenne dem automatisk i stedet for å legge dem i en kø der de må godkjennes manuelt av en redaktør.

Hvor vi sender opplysninger om deg

Besøkendes kommentarer kan bli kontrollert gjennom en automatisk gjenkjennelsestjeneste mot søppelkommentarer.

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38