SE – foreningen driver ikke med utdanning.

SE- foreningen er ideell organisasjon for medlemmer som er sertifisert eller er under utdanning i Somatic Experiencing®

Alle spørsmål som gjelder utdanningen rettes til SE- instituttet.

Somatic Experiencing® (SE)

Somatic Experiencing® (SE) er en internasjonalt anerkjent tilnærming til behandling av traumer.

SE er en traumebehandlingsmetode som praktiseres av psykologer, leger, psykomotoriske fysioterapeuter, sykepleiere, jordmødre, psykoterapeuter, sosialarbeidere, kroppsterapeuter samt pedagoger over hele verden.

SE-metoden integreres og kombineres fint med andre behandlingsmodaliteter.

SE-utdannelsen går over 36 dager fordelt på tre år, med to samlinger i året. Det er krav om 18 timer supervisjon og 15 timer individuell behandling. Utdannelsen fører frem til sertifisering som Somatic Experiencing Practitioner, SEP.

Utdannelsen er godkjent av Norsk Psykologforening og Den Norske Legeforening for Allmennmedisin.

For mer informasjon om utdanningen i Norge og påmelding,