Hva er Somatic Experiencing?

Somatic Experiencing (SE) er en nevrobiologisk og kroppsorientert tilnærming som er effektiv i behandling av traumer og stress.

SE praktiseres av psykologer.leger, psykomotoriske fysioterapeuter, sykepleiere, jordmødre, psykoterapeuter, sosialarbeideren kroppsterapeuter samt pedagoger over hele verden.
SE – metoden kombineres fint med andre behandlingsmodaliteter. Som SE – terapeut lærer du også å naturlig regulerer eget nervesystem, være tilstede i kroppen, samt å øke reciliens. Dette kan være med på å forebygge utbrenthet hos terapeuten i arbeid med kompliserte tilstander.
SE – terapeuter kan også veilede andre for å kunne håndtere alvorlige krise – situasjoner som krig eller ved naturkatastrofer.

Metoden er utviklet av Peter Levine, PhD i psykologi og biofysikk. Den er basert på forskning av ville dyrs medfødte evner til regulering etter overveldende og livstruende hendelser. Disse evnene har også menneskene i oss. I SE – behandling jobber vi med å gjenopprette balansen i det autonome nervesystemet.

Bli medlem

Ta del i nettverket vårt Utvikle ferdighetene dine Gjør praksisen din kjent