Bildeutvalg11-1.jpg
Styret i SE foreningen ønsker å starte det nye året med å invitere alle medlemmer til et åpent digitalt medlemsmøte, hvor intensjonen er å bli bedre kjent, styrke dialogen og SE fellesskapet i Norge ytterligere. Arrangementet er gratis!
Dato: 31. 01. 2024
Klokkeslett: 19:30 - 21:00

Det er en stor glede å kunne invitere alle medlemmer i SE foreningen til vårt aller første digitale medlemsmøte!

Vi har lenge ønsket oss en møteplass hvor vi med lave skuldre kan bli bedre kjent og styrke dialogen mellom medlemmer på tvers av kull, bakgrunn og bosted. SE metoden er i stadig vekst både i Norge og internasjonalt. Kompetansen vi besitter blir mer og mer etterspurt i samfunnet og vi ønsker derfor å legge til rette for å rigge foreningen på en måte som bedre møter fremtidens behov, gjennom å styrke SE fellesskapet og videreutvikle møteplassene våre.

Tema for kvelden

  • Gjennomgang av medlemsundersøkelse: Vi har nettopp gjennomført vår aller første medlemsundersøkelse, og vi gleder oss over innspillene fra dere og til å dele resultatene med dere. For besvarelser på medlemsundersøkelse OG deltakelse på medlemsmøte vil vi trekke en heldig vinner av gratis deltakelse på ett av våre arrangement neste år. Ettersom medlemsundersøkelsen er anonym så legger vi til grunn at dersom du kommer på medlemsmøte, så har du også svart på medlemsundersøkelsen.
  • Vi deler våre visjoner om lokallag og komitéer og hvordan dere kan bidra inn med deres ressurser og være med å påvirke foreningens fremtid. Målet er å styrke medvirkningen og de demokratiske prosessene i foreningsarbeidet vårt slik at alles stemmer blir hørt og gode ressurser i vårt SE nettverk kan bidra til å videreutvikle vår forening.

Videre vil det bli god tid til å bli bedre kjent, dele idèer, vyer, ønsker og behov. Vi gleder oss til å se dere alle sammen!