seikon3
Aline La Pierre er medforfatter av boken “Healing Developmental trauma» sammen med Laurence Heller (NARM) og hun har utviklet NeuroAffective Touch®
Dato: 17. 06. 2021
Digitalt arrangement

Aline La Pierre er medforfatter av boken “Healing Developmental trauma» sammen med Laurence Heller (NARM) og hun har utviklet NeuroAffective Touch®

Tema for kvelden:

“When there are no words, when words are not enough, or when words get in the way.

Learn the key somatic and touch protocols that help resolve attachment and early emotional and relational trauma»

Neuroaffektiv touch er en somatisk, regulerende tilnærming til tidlige utviklingstraumer og prinsippene i Somatic Experiencing faller naturlig inn som en av grunnpilarene i Aline LaPierres arbeide.

Aline vil presentere barnets 6 første relasjonelle bevegelser som utvikles i det første leveåret.

Disse er:

  • Å yielde (slippe tyngden av kroppen mot noe som bærer)
  • Å dytte / skyve
  • Å strekke seg etter
  • Å gripe
  • Å dra
  • Å slippe

Aline vil også vise oss hvordan vi kan dekode kroppens ikke verbale språk/utrykk og forstå implisitte minner slik de er lagret i det autonome nervesystemet, fascia, muskler og i organene. Samt vise eksempler på hvordan bevegelsene kan brukes som hjelp i det terapeutiske arbeidet. Les mer om Aline LaPierre på www.neuroaffectivetouch.com.

Vi åpner også opp for at ikke-medlemmer med helsefaglig / relevant yrkesbakgrunn kan delta. Påmelding gjøres med å sende en mail til denne e-posten: se.foreningen@gmail.com, innen 15. juni. Du får da tilsendt faktura og lenke til møtet. Kursavgift er kr 300 for medlemmer og kr 450 for ikke medlemmer.

Velkommen – vi gleder oss!

Med hilsen styret i SE – foreningen