Bildeutvalg11
SE foreningen ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte. Møte vil bli avhold digitalt med en gratis, guidet «coming home» SE orientert meditasjon av den erfarne SE læreren Ursula Funke-Kaiser. Mer informasjon om årsmøte, formell innkalling og zoom lenke vil bli sendt på mail.
Dato: 28. 05. 2024
Klokkeslett: 18:00 - 20:30
Zoom lenke vil bli tilsendt medlemmer på e-post.
Om årsmøte
Kjære medlemmer i SE-foreningen. Det nærmer seg årsmøtet – kanskje den viktigste arenaen vi har hvor medlemsdemokratiet skjer i praksis. Årsmøtet er det høyeste organet vi har og det er her dere som medlemmer er med på å prege hva vi i SE-foreningen skal jobbe med. SE-foreningen er en medlemsforening og uten medlemmers deltakelse på årsmøtet blir vi i praksis en forening som formes av noen få som sitter i styret. Dette ønsker vi ikke. Vi håper derfor at så mange som mulig ønsker å delta på årsmøte og ser dette som en mulighet for å sette sitt preg på foreningens satsningsområder. Arrangementet er åpent for alle medlemmer. Formell innkalling kommer på mail.
Om meditasjonen
I ekte SE ånd ønsker vi å jobbe bottom up også på årsmøte, og vi inviterer derfor alle medlemmene våre til en gratis SE orientert meditasjon før vi gå i gang med de mer top down orienterte oppgavene som ligger til et årsmøte.
»Coming home to my self»
- practising awareness of the somatic experiences happening in my body-mind in a guided journey through our body field. Noticing what is there to be felt, connecting it with our thinking/naming neocortical functions, building bridges between different modalities and ways of functioning. And strengthening our focus on feeling what is supportive for our wellbeing.

About Ursula Funke-Kaiser (SEP, LLP)

In her first life, Ursula studied law and worked as attorney of state and judge for several years before she underwent extensive training in body and breath therapy, art therapy and followed her interest in Jungian psychotherapy. She is certified as healing practitioner for psychotherapy.

After meeting Dr.Peter Levine, her professional life focused on Somatic Experiencing. She finished the training as an SEP in March 2000 and assisted Peter Levine and other teachers in numerous trainings in Germany, Switzerland, Denmark and Israel, is teaching since 2006 in Germany, Norway, Denmark and Poland and continues to assist Peter Levine regularly in his Post-Advanced classes in Europe.

Ursula is co-founder of the German Association of Somatic Experiencing and served as a Board member and in the Faculty accreditation committee.

In Stuttgart she runs a private practice, as she finds it especially useful to see clients when teaching SE.

Besides that she was for 19 years first chairwoman of a non-profit organization in the field of psychotherapy and counseling and is mother of 3 and a grandmother.

Since decades she is engaged in meditation and awareness practice.