Erika
Thorkildsen
Landsdel: Østlandet
Arbeidssted: Sporveisgata 29 Oslo
Utdanning:

Gestalt Terapi :

En 4-årig psykoterapi utdannelse ved Norsk Gestaltinstittut, Høyskolenivå ( Oslo / Norge ) MNGF.

Cranio Sacral Osteopati:

En 3-årig utdannelse med Christer og Jørgen Tranberg ( Gøteborg / Sverige )

SE-Somatic Experiencing: SEP

Sertifisering som Somatic Experiencing Practitioner : SEP- 3-årig utdannelse for sjokk & traumeterapeuter  som er basert på Dr. Peter Levine PhD meget anerkjente traume metode ( Køln / Tyskland )

Medlem av EASE ( The European Association of Somatic Experiencing )

​Godkjent av SETI ( Somatic Experiencing Trauma Institute ) som Senior Assistent 1 & 2 for å gi individuelle behandlings timer. Dette inkluderer også supervisjon / veiledning  i både små og store grupper.

Medlem av ESTD ( European Society for Trauma and Dissosiation ) …….

SE / Eye of the Needle, kurs med Dr. Peter Levine PhD ( Weggis / Sveits )

SE / TraumaSyndroms, kurs med Dr. Peter Levine PhD ( Weggis / Sveits )

SE / PolyVagal Theory, om Vagus nervens funskjoner, et kurs med Prof Dr. Stephen Porges PhD
( Oslo / Norge og Zurich / Sveits )

SE / DARE, 2-årig utdannelse i tilknytningsmønstre med Dr. Diane Poole Heller PhD

( Oslo / Norge )

SE / Soma Embodiment, 2-årig utdannelse med Dr Sonia Gomes PhD og Marcelo Muniz

( Zurich / Sveits )

SE / Ego States Therapy, et kurs i forløsning av Egotilstander ved Dr. Maggie Philips PhD ( Oslo / Norge )

Sensorimotorisk Psykoterapi
En 4-årig utdannelse om Traumer og Kroppsorientert Traumabehandling med Pat Ogden, Dr. Janina Fisher PhD ( RVTS / Kristiansand ) et ressurssenter på fagområdene vold, traumatisk stress og selvmords forebygging. Modum Bads traumeprogram er et av de mest avanserte i verden. En Utdannelse gjennomført i regi av Sensorimotor Psychoterapi Institute, Advanced Trainingfor Treatment of Trauma / Dr. Jannina Fisher PhD

Nevro Affektiv Psykoterapi, 1-årig utdannelse med Dr. Susan Hart PhD og Marianne Bentzen

( Oslo / Norge )

Klinisk Hypnose i arbeidet med traumatiserte pasienter med en til dels kompleks og dissosiativ problematikk ( Stockholm / Sverige )

SCT – Systems Centered Training. En 1-årig utdannelse i organisasjons utvikling og gruppe terapeutiske metoder, å arbeide med styrking av emosjonell intelligens i grupper og organisasjoner, og øke gruppens evne til konfliktløsning ved Dr. Susan P. Gant PhD ( Stockholm /Sverige )

EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en 1-årig utdannelse og er nå akkreditert Practitioner i EMDR av Accreditation Committee of the EMDR Europe Association ( Oslo / Norge )

Brainspotting, ved Dr. David Grand PhD, på alle nivåer – både Level 1, 2 og 3 ( Amsterdam / Edingburgh / Berlin )

TRE – Trauma Releasing Exercises, ved Dr. David Berceli PhD ( Sertifisert som instruktør og terapeut i TRE ( Oslo / Norge )

Familiekonstellasjoner:
En utdannelse med påfølgende sertifisering i Bert Hellingers Systemiske Konstellasjoner, ved Hellinger Instituttet ( Oslo / Norge )

Organisasjonskonstellasjoner:
En utdannelse med påfølgende setifisering i Bert Hellingers Systemisk Organisasjons Utvikling, Coaching Suksess og Ledelse, ved Hellinger Instituttet ( Oslo / Norge )


Kropps og Puste Terapi ( Stockholm / Sverige )

Faglærer innen helse og idrett gjennom en årrekke ( Stockholm / Sverige )

Leder en rekke kurs / grupper i Qigong, Yoga og Meditasjon ( Stockholm / Sverige )

Mindfullness Terapi basert på Osho ( Poona / India )

Tilbyr:

SE sessioner, Cranio sacral og kropps terapi.

Gestalt Psykoterapi.

Trauma behandling, EMDR, Brainspottin