Kari
Stedje
Landsdel: Østlandet
Arbeidssted: Psykologsenter, Oslo sentrum. Tlf 97020947
Utdanning:

Psykologspesialist
Somatic Experiencing Practitioner (SEP)
Karakteranalytisk videreutdanning
Kropp og selvfølelse (2-årig kurs i behandling av spiseforstyrrelser)
Sykepleier
Instruktør i medisinsk yoga

Tilbyr:

Har lang erfaring i arbeid med psykologiske og kroppslige reaksjoner etter livspåkjenninger. Legger vekt på å finne individuelt tilpasset fokus på forståelse og mestring av tanker, følelser og kroppslige reaksjonsmønstre ved symptomer som angst/uro,utmattelse, depresjon, sorg, søvnvansker,relasjonsvansker, stressrelatert fysisk sykdom, traumelidelser som PTSD og C-PTSD.