Hans
Holter Solhjell
Landsdel: Østlandet
Arbeidssted: Privat praksis i Oslo, Smestad.
Utdanning:

Jeg er pedagog, med hovedfag fra PFI, UIO, og i tillegg utdannet i Somatic Experiencing, Feldenkraismetoden, Sounder Sleep Systemet, Trauma Release Exercises, og er Global Certificatoin Trainer i TRE. Jeg har også utviklet flere praktiske modeller selv, blant annet PLS reguleringsstøttemodellen, Perspektivspiralen og Responstrakten.

Tilbyr:

Jeg tilby individuelle timer i SE kombinert med andre metoder, som TRE, Feldenkraismetoden og relasjonsarbeid. Jeg tilbyr også kurs og utdanning for foreldre og de som jobber med barn i barnehage og skole, blant annet i traumeinformert praksis og med PLS reguleringsstøttemodellen, Perspektivspiralen og Responstrakten som praktiske verktøy, og med SE, TRE og Feldenkraismetoden som støtte i arbeidet med barn.