Helene
Habberstad
Landsdel: Østlandet
Arbeidssted: Privat praksis, Skovveien 3, 0257 Oslo
Utdanning:

Somatic Experiencing Practitioner (SEP), Neuro Affective Relational Model (NARM), Jordmor, Sykepleier, Tai chi kineo lærer.

Tilbyr:

Individuell terapi / behandling / veiledning.

Godkjent til å gi krediterte timer til studenter på SE -utdannelsen gjennom Somatic Experiencing Instituttet, Norge.

Skreddersydd fødselsforberedelse etter SE metodikken.

Spesial kompetanse på kvinnehelse i overgangsfase til mødrerollen med fokus på støtte, heling og mestring av svangerskap, fødsel, barseltid og familieliv.

Kurs, foredrag og undervisning.