Hilde
Barsnes
Landsdel: Østlandet
Arbeidssted: Kristian Augustsgate 14, 0164 Oslo
Utdanning:
Utdanning
 • Somatic experiencing® terapeut – 3- årig utdannelse, SEP

 • Ego-state terapi – intermediate nivå

 • Teolog og prest – 7-årig utdannelse

 • Pastoralklinisk utdannelse

 • Pio-kurs – «Pårørende – Informasjon – Omsorg» er et kurs i å møte pårørende og etterlatte i en ulykkessituasjon.

 • Videregående beredskapskurs – håndtering og kriseledelse ved store eller små hendelser

I 2017 var jeg ferdig som terapeut i Somatic experience (SE), kroppsorientert traumeterapi ved Somatic Experiencing Instituttet AS, samt at jeg har intermediate kurs i Somatic ego state terapi (SEST). Jeg er utdannet teolog og prest ved Det teologiske menighetsfakultetet i 2000, og har også videreutdanning i klinisk arbeid for prester og arbeid med mennesker i krise. Jeg ble kjent med SE mens jeg jobbet i New York og så hvordan det kunne gi varig hjelp og endring ved å ta menneske på alvor på en respektfull og helhetlig måte.

Jeg har lang erfaring med å jobbe med mennesker i alle aldersgrupper og tilby samtale, veiledning og være medvandrer i de ulike utfordringer og gleder som livet kan by på. Jeg tror vi mennesker har det til felles at vi ønsker å ha det godt med oss selv og de vi har rundt oss. Likevel har vi det ikke alltid slik. Vi søker da gjerne å  finne balanse, trygghet og fotfeste i livet, og mulighet for at de sårene vi har kan få gro.

Alle bærer vi med oss erfaringer på godt og vondt som er med å forme hvem vi er, og som preger våre handlinger og mønster. Noen erfaringer har formet oss på det gode og andre har gjort oss vondt og ekstra sårbare. Jeg tror vi mennesker er gitt til hverandre for å gå et stykke vei sammen, og noen ganger trenger vi noen som kan gå med oss også i det vi strever med.

Tilbyr:

Terapi og samtaler både på norsk og engelsk.

Hvordan kan jeg hjelpe deg!

Jeg har lang er faring i å m​øte mennesker i ulike livssituasjoner og livsfaser. I møte med 

 • Livsendringer ​

 • Relasjoner​

 • Hva gir mening i livet

 • Livskriser​

 • Overbelastninger og traumer ​

 •  Åndelige tema ​

 • Sorg​

 • Jobbutfordringer

 • ønsker å bli bedre kjent med deg selv, din historie og hva som har formet deg til den du er i dag, og finne ut av hvordan du vil gå videre i livet.