Kronikk – Fare for etterskjelv?

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 6, 2012, side 600-601.