En randomisert kontrollstudie vedrørende effekten av Somatic Experiencing terapi i forbindelse med PTSD