Betydningen av autonom regulering for psykisk helse og hvordan påvirke denne positivt