Skip to content

Velkommen til seminar i Focusing! – Fredag 6.september

SE-foreningen Norge har gleden av å invitere til seminar med Dan Morten Schachter. Han er klinisk psykolog, Somatic Experiencing (SE) terapeut, veileder og assistent på SE utdannelsen. Han er også koordinator i Focusing, et av grunnlagene for SE. Dan Morten vil holde et seminar for oss om FOT, Focusing Oriented Therapy,

Fredag 6.september kl. 16.30- 20.30 på Sagene Samfunnshus, Kristiansandsgate 2, 0463 Oslo.

Kurset passer både for de som har erfaring fra Focusing, for eksempel gjennom SE, og de som er uten SE erfaring men nysgjerrige på denne måten å tilnærme seg sansning og stress/traumearbeid på.

Dan Morten skriver:

“Every bad feeling is potential energy toward a more right way of being, if  ………. 

Eugene Gendlin. 

Er du nysgjerrig på hva resten av denne setningen er? I dette seminaret vil du få en rekke verdifulle verktøy og tilnærminger som kan hjelpe deg og dine klienter til å snu negative og vanskelige følelser om til positiv energi og muligheter for personlig vekst. 

Hensikten er å gi deltakerne en innføring i FOT- Focusing Oriented Therapy, som ble utviklet av Eugene Gendlin.

Peter Levine, grunnleggeren av SE, var inspirert av Gendlins arbeid og integrerte mye av dennes forståelse angående terapeutisk arbeide med kroppen, blant annet hans begrep Felt Sense. Dette seminaret har som hensikt

    • å utvide og fordype forståelsen av begrepet Felt Sense, samt
    • gi en rekke innganger som kan brukes for forskjellige klientgrupper, både når det gjelder sjokktraumer og problemer med relasjoner, kreativitet og selvfølelse.

Vi vil ha øvelser i par samt gruppeøvelser. 


Kurset koster kr. 300,- for medlemmer av SE-foreningen og 500,- for de som ikke er medlem. Påmelding og betaling kan gjøres til  https://www.deltager.no/focusing


Velkommen til en spennende kveld!

Med hilsen

SE-foreningen Norge