Therese Clemetsen

thereseclemetsen@gmail.com
www.thereseclemetsen.no
Navn: Therese Clemetsen
Grunnutdanning: Enhetsterapi
Relevant etterutdanning: Brainspotting, TRE, Ego State Therapy, ISP, energimedisin, meditasjon
Terapi, kurs, foredrag
Arbeidssted: Privat praksis, Nesodden og Oslo
Epost: thereseclemetsen@gmail.com
Telefon:  93433159
Nettside: www.thereseclemetsen.no
Refusjonsavtale:  nei