Odin
Fagerberg
Landsdel: Østlandet
Arbeidssted: Bærum Psykomotoriske fysioterapi
Utdanning:

Fysioterapeut (2000)

BK-Terapeut (2004)

Psykomomotorisk fysioterapeut (2007)

Somatic Experience Practioner (2016)

Tilbyr:

Fokusområder i behandling: Forebygge kroppslige plager relatert til stress, kroppslige reaksjoner i forbindelse med psykiske plager (angst, depresjon, sorg, traume), smerte som har vart over lengre tid, kognitive prosesser, ressursstyrkende fysioterapi, traumerelaterte kroppslige plager og bevisstgjørende trening.