Skip to content

Skam og stolthet – tilbake til det autentiske selv

Kronisk skamfølelse er en av de mest ødeleggende følelser man kan oppleve. Det er som en kreftknute som brer seg, og som påvirker hele organismen, får kroppen til å falle sammen, og underminere vår grunnleggende opplevelse av verdighet og velbefinnende. 

Skam er forbundet med en spesiell kroppsholdning, og et autonomt mønster. Arbeidet med skam innebærer blant annet evnen til viten om kroppslesning, å kunne følge fysiologien, og ha en terapeutisk forståelse av interpersonelle dynamikker.