Arbeidssted: Tønsberg og skype

E-post:

sisselkar@gmail.com
Telefon:  +47 90670278
Nettside: www.adroniaslight.no
Refusjonsavtale:  nei
Navn: Sissel Karlsen
Grunnutdanning: Sykepleier
Relevant etterutdanning: Psykiatri, veiledning/ coaching, hypnose
Samtaler, veiledning, terapi Tønsberg

Sissel Karlsen

sisselkar@gmail.com