Sissel Natland

sisselkar@gmail.com
www.adroniaslight.no
Navn: Sissel Natland
Grunnutdanning: Sykepleier
Relevant etterutdanning: Psykiatri, veiledning/ coaching, hypnose
Samtaler, veiledning, terapi.
Arbeidssted: Tønsberg og skype
Epost: sisselkar@gmail.com
Telefon:  +47 90670278
Nettside: www.adroniaslight.no
Refusjonsavtale:  nei