Skip to content

Presentasjon av styret

Therese Clemetsen, styreleder
Eva Edfast, nestleder
Hilde Barsnes, kasserer
Johanne Fjelde, styremedlem
Audhild Askerud, styremedlem
Cecile Jørner, varamedlem
Odin Fagerberg, varamedlem