Arbeidssted: Terapeutene på høyden. Oslo/ Moss.

E-post:

hjelleo@gmail.com
Telefon:  40 20 41 85
Nettside: 
nettsiden
Refusjonsavtale:  nei
Navn: Øyvind Hjelle
Grunnutdanning: Gestaltterapeut MNGF
Relevant etterutdanning: Brainspotting (BSP), Tension Releasing Exercises (TRE), meditasjonslærer, karriereveiledning.
Terapi, kurs, workshops Oslo og Moss

Øyvind Hjelle

hjelleo@gmail.com