Odin Fagerberg

Odin@vekst-balanse.no
Navn: Odin Fagerberg
Grunnutdanning: Fysioterapeut
Relevant etterutdanning: Psykomotorisk fysioterapeut, BK-terapeut (Basal kroppskunnskap)
Veiledning, terapi, grupper
Arbeidssted: Eidsvoll og Oslo
Epost: Odin@vekst-balanse.no
Telefon:  41445314 (kun SMS)
Nettside: 
Refusjonsavtale:  ja