Linn Stokke

linn@unfolding.no
www.linnstokke.no
Navn: Linn Stokke
Grunnutdanning: Medisinsk Grunnstudium, Mind Body psykoterapi
Relevant etterutdanning: NARM terapeut, TRE lærer, sertifisert meditasjon, yogalærer og Hippocrates Health Educator
Veiledning, terapi
Arbeidssted: Oslo/Sandvika
Epost: linn@unfolding.no
Telefon:  41004010
Nettside: www.linnstokke.no
Refusjonsavtale:  nei