Linde Borgen

lindesbo@online.no
Navn: Linde Borgen
Grunnutdanning: Psykoterapeut
Relevant etterutdanning: TRE lærer, mindfulnessinstruktør
Terapi, veiledning
Arbeidssted: Oslo og Hamar
Epost: lindesbo@online.no
Telefon:  411 21 211
Nettside: 
Refusjonsavtale:  nei