Linda Breistig

linbreis@online.no
Navn: Linda Breistig
Grunnutdanning: Fysioterapeut
Relevant etterutdanning: Yoga, TRE, Ego states
Veiledning, kurs
Arbeidssted: Haugesund/ Sveio Vestlandet
Epost: linbreis@online.no
Telefon:  92269772
Nettside: 
Refusjonsavtale:  nei