Arbeidssted: Haugesund/ Sveio Vestlandet

E-post:

linbreis@online.no
Telefon:  92269772
Nettside: 
nettsiden
Refusjonsavtale:  nei
Navn: Linda Breistig
Grunnutdanning: Fysioterapeut
Relevant etterutdanning: Yoga, TRE, Ego states
Veiledning, kurs Haugesund og Sveio/ Vestlandet

Linda Breistig

linbreis@online.no