Skip to content

Kollegial veiledningskveld for medlemmer – om skam og stolthet

Medlemskvelden, med tittelen “Skam og stolthet- tilbake til det autentiske selv”, var svært vellykket både med hensyn til faglig innhold, og kollegiale diskusjoner i etterkant. Vi ønsker derfor å utforske dette temaet litt videre. 
 
Samtidig vil vi lage et forum der vi kan utveksle erfaringer fra arbeid med klienter, støtte hverandre og komme med innspill. 
SE-foreningen ønsker derfor alle medlemmene velkommen, og er gratis for alle medlemmer.