Kari Stedje

kari.stedje@icloud.com
Navn: Kari Stedje
Grunnutdanning: Spesialist i klinisk psykologi, sykepleier,
Relevant etterutdanning: Instruktør i medisinsk yoga, karakteranalytiker
Terapi
Arbeidssted: Privatpraksis ved Karl Johansgate Psykologsenter, Oslo
Epost: kari.stedje@icloud.com
Telefon:  97020947
Nettside: 
Refusjonsavtale:  ja