Skip to content

Kari Stedje

kari.stedje@icloud.com
Navn: Kari Stedje
Grunnutdanning: Spesialist i klinisk psykologi, sykepleier,
Relevant etterutdanning: Instruktør i medisinsk yoga, karakteranalytiker
Psykoterapi, veiledning Oslo
Arbeidssted: Privatpraksis ved Karl Johansgate Psykologsenter, Oslo

E-post:

kari.stedje@icloud.com

E-post:

kari.stedje@icloud.com
Telefon:  97020947
nettsiden
Refusjonsavtale:  delvis