Skip to content

Jørgen Thorkildsen

jorgen@surrender.no
Navn: Jørgen Thorkildsen
Grunnutdanning: Psykoterapeut (Kunst-og uttrykksterapeut), CranioSacral terapeut
Relevant etterutdanning: SE – Eye of the Needle med Peter Levine, Nevro Affektiv Psykoterapi, DARE – Attachment, Soma Embodiment, Ego State Therapy, SCT, EMDR, Brainspotting, TRE, Organisasjons konstellasjoner, Meditasjon
Terapi, veiledning, kurs Oslo
Arbeidssted: Privat praksis, Oslo

E-post:

jorgen@surrender.no

E-post:

jorgen@surrender.no
Telefon:  + 47 924 05 122
Nettside: www.surrender.no
Refusjonsavtale:  nei