Skip to content

Hvordan jobbe med klienter med avhengighetsproblematikk og traumer?

Rolf Petter Bergersen er utdannet sykepleier og SE – terapeut. Han har jobbet i helsevesenet over 40 år, først innen voksenpsykiatri, og deretter 32 år innen rusomsorg som behandler i poliklinikk for rusproblemer og psykiske lidelser. Han har også arbeidet med veiledning og undervisning. Rolf Petter organiserer nå SE- utdanningen sammen med Barbro Andersen.
Rolf Petter vil dele av sine erfaringer, og presentere ulike metoder og tilnærminger til arbeid med avhengighetsproblematikk og traumer. Han sier blant annet: 
“Felles for majoriteten av pasientene er deres bakenforliggende lidelser, hvor bruken av rusmidler er motivert av å dempe ubehagelige symptomer eller det vi kaller for selvmedisinering. Det vil si at flesteparten av pasientene har multiple traumer fra oppvekst og/eller voksenliv. Hvis vi skal lykkes med at pasientene reduserer eller kommer av rusmisbruket, må disse problemene adresseres for at de skal kunne stabiliseres i en rusfri tilværelse. Dette kan være en vanskelig balansegang hvor muligheten for tilbakefall, og dermed at de faller ut av behandlingen, er stor”.
 
Kvelden er gratis for våre medlemmer.