Skip to content

Høstkveld med Kolbjørn Vårdal – Regulering av avsky i traumeterapeutiske prosesser

Kolbjørn Vårdal har i samarbeid med Merete Holm Brantbjerg utviklet en metodikk for å jobbe med uregulert avsky i traumeprosesser. Traumer kan utløse avsky både mot seg selv og andre, og kan være viktig å regulere slik at grensene mot det som en opplever som giftig (eller utfordrer kroppens indre homeostase) gjenetableres. Klinisk erfaring viser det kan være nødvendig å regulere avsky for å få tilgang til sin egen aggresjon.  Avsky er således en tidligere evolusjonær strategi knyttet inn i homeostase systemet i kroppen for å sette grenser. 
 
Kolbjørn Vårdal har de siste 12 årene holdt på med faglig utvikling av metoden Relasjonell Traumeterapi i samarbeid med Brantbjerg. Siden 2006 har han undervist og veiledet i kroppsorientert psykoterapi i Skandinavia og Hviterussland, og hatt en privat praksis i Oslo forankret i Bodynamic traumeterapi fra Bodynamic Institute, København. Han har en mastergrad i psykososialt arbeid med fordypning i vold og traumatisk stress ved UiO.  For tiden holder han på med å integrere inn nyere nevrologisk forskning fra fagfeltet nevrologisk trening for å gjøre mer presise og effektive intervensjoner i traumeterapi. Han er en engasjert kursholder som legger vekt på å integrere teori og forskning inn i arbeid med klienter.