Hilde Barsnes

spero.livshaap@gmail.com
www.hildebarsnes.com
Navn: Hilde Barsnes
Grunnutdanning: Teolog, prest
Relevant etterutdanning: Ego-state terapi, Pastoral klinisk utdannelse
Veiledning, samtale og terapi
Arbeidssted: Privat praksis, Oslo
Epost: spero.livshaap@gmail.com
Telefon:  97544049
Nettside: www.hildebarsnes.com
Refusjonsavtale:  nei