Hans Holter Solhjell

hans@feldenkrais.oslo.no
www.oppmerksombevegelse.no
Navn: Hans Holter Solhjell
Grunnutdanning: Pedagog
Relevant etterutdanning: TRE, Feldenkraismetoden
Terapi, kurs, veiledning
Arbeidssted: Privat praksis, Oslo
Epost: hans@feldenkrais.oslo.no
Telefon:  41318627
Nettside: www.oppmerksombevegelse.no
Refusjonsavtale:  nei