Skip to content

Eva Edfast

Navn: 
Eva Edfast
Psykoterapi, veiledning Oslo
Grunnutdanning: 
Psykolog, spesialist i klinisk psykologi
Karakteranalytiker, Marte Meo terapeut

SEP

Arbeidssted: Privat praksis, Oslo

E-post:

Telefon:  952 12 915
nettsiden
Refusjonsavtale:  delvis