Skip to content

Eva Edfast

Navn: Eva Edfast
Grunnutdanning: Psykolog, spesialist i klinisk psykologi
Relevant etterutdanning: Karakteranalytiker, Marte Meo terapeut
Psykoterapi, veiledning Oslo
Arbeidssted: Privat praksis, Oslo

E-post:

E-post:

Telefon:  952 12 915
nettsiden
Refusjonsavtale:  delvis