Eva Edfast

Navn: Eva Edfast
Grunnutdanning: Psykolog, spesialist i klinisk psykologi
Relevant etterutdanning: Karakteranalytiker, Marte Meo terapeut
Psykoterapi, veiledning
Arbeidssted: Privat praksis, Oslo
Epost: 
Telefon:  952 12 915
Nettside: 
Refusjonsavtale:  ja