Elisabet Engelschiøn Østby

elisabet@dittindreliv.no
www.dittindreliv.no
Navn: Elisabet Engelschiøn Østby
Grunnutdanning: Barnevernspedagog, InnerLife Psykoterapeut
Relevant etterutdanning: NARM terapeut, Emosjonsfokusert foreldreveileder (EFST)
Psykoterapi, foreldreveiledning, massasje
Arbeidssted: Øst-Vest klinikken, Moss
Epost: elisabet@dittindreliv.no
Telefon:  99 64 94 57
Nettside: www.dittindreliv.no
Refusjonsavtale:  nei