Skip to content

Digital fagkveld med Merete Holm Brantbjerg – om hypotilstander

Merete Holm Brantbjerg er psykomotorisk terapeut og kropspsykoterapeut med speciale i stress og traumer – og har arbejdet som underviser, træner og individualterapeut siden 1978. 
Merete har udviklet en traumeterapeutisk metode kaldet Relationel Traumeterapi. Et af specialerne i arbejdsformen er forståelse af og praktisk metodik i forhold til hypo-tilstande (lavenergi) i musklerne og i det autonome nervesystem.
 
Merete vil give en introduktion til arbejde med hypo-respons, lavenergi i muskulaturen, begrebsmæssigt og praktisk – og også kort adressere hypoarousal i det autonome nervesystem Vi vil træne lavdoseret muskelaktivering som en vej til at inkludere og forsigtigt vække dele af os, som er præget af opgivelse og fjernhed. 
Hypo-tilstande udgør en anderledes udfordring for både klienter og terapeuter end opspændthed og høj mobilisering. Risici i forhold til lav-energi tilstande er, at vi enten trækkes med ind i dem eller polariserer til dem gennem f.eks. at slås for at få klienten eller os selv ud af tilstanden. Ingen af disse strategier fører til integration af de oplevelseskvaliteter, kropssansninger osv, som bor i hypo-tilstandene. Intentionen i den metode som præsenteres er at støtte accept og udforskning af hypo-tilstande, som de er – og dermed udløse en naturlig regulering.