Skip to content

Cathrine Scharff Thommessen

cathrinewst@hotmail.com
Navn: 
Cathrine Scharff Thommessen
Veiledning, kurs, foredrag Oslo og Lillesand
Grunnutdanning: 
Dans- og bevegelsespedagog, master i pedagogikk
Medisinsk grunnstudium, klassisk massør, TRE, sertifisert bevegelsesterapeut.

SEP

Arbeidssted: Privat praksis, Oslo

E-post:

cathrinewst@hotmail.com
Telefon:  +4799526481
nettsiden
Refusjonsavtale:  nei