Cathrine Scharff Thommessen

cathrinewst@hotmail.com
www.kroppsbevisstomsorg.no
Navn: Cathrine Scharff Thommessen
Grunnutdanning: Dans- og bevegelsespedagog, master i pedagogikk
Relevant etterutdanning: Medisinsk grunnstudium, klassisk massør, TRE, sertifisert bevegelsesterapeut.

Veiledning, kurs, foredrag.

Arbeidssted: Privat praksis, Oslo
Epost: cathrinewst@hotmail.com
Telefon:  +4799526481
Nettside: www.kroppsbevisstomsorg.no
Refusjonsavtale:  nei