Arbeidssted: Privat praksis, Oslo

E-post:

cathrinewst@hotmail.com
Telefon:  +4799526481
Nettside: www.kroppsbevisstomsorg.no
Refusjonsavtale:  nei
Navn: Cathrine Scharff Thommessen
Grunnutdanning: Dans- og bevegelsespedagog, master i pedagogikk
Relevant etterutdanning: Medisinsk grunnstudium, klassisk massør, TRE, sertifisert bevegelsesterapeut.
Veiledning, kurs, foredrag Oslo og Lillesand

Cathrine Scharff Thommessen

cathrinewst@hotmail.com