NARM INTRODUKSJONSKURS MED TOVE MEJDAHL | 28-29 april 2017

En effektiv behandlingsmetode for utviklingstraumer og tilknytningsproblemer

28-29 april 2017
sentralt i Oslo

 

  • NARM er respektfull måte å arbeide med mennesker på.
  • NARM er Ph.d. Laurence Hellers nye banebrytende terapeutiske metode
  • NevroAffektive Relasjonell Model: NARM kommer nå til Norge.
  • NARM viser seg å være en særdeles effektiv behandlingsmetode i forhold til utviklingstraumer og tilknytningsproblemer, da den integrerer en kroppslig og psykologisk tilgang i behandlingen av lavt selvverd, skam og selvkritikk.
  • NARMs kroppslige/fysiologiske tilgang til arbeidet med traumer, både de som har oppstått akutt og de mer utviklingsmessige, utgjør et paradigmeskift i psykoterapeutisk tankegang.

Hva er NARM?

  • NARM representerer et fundamentalt skifte i psykoterapeutisk tenkning.
  • I NARM-terapi understøttes evnen vår til biologisk selvregulering og kapasiteten vår til å føle oss forbundet med oss selv og andre.
  • NARM er en resssursorientert, ikke regressiv modell, med utgangspunkt i Somatic mindfulness og mindful awareness under prosessen.

De fleste emosjonelle problemer kan føres tilbake til fem biologisk baserte prinsipper: Behovet for kontakt, avstemning, tillit, autonomi og kjærlighet/seksualitet. Hver type avspeiles i et mønster av spenninger eller pansring i kroppen, så vel gjennom adferd og evne til å klare livets utfordringer. Med NARM arbeides det med de overlevelsesstrategiene som ble utviklet i barndommen, men som sperrer for livsutfoldelsen her og nå.

Formen vil være en veksling mellom teori, små øvelser og dvd/live-demonstrasjon av, hvordan det somatiske nivået kan dras inn i terapien spesielt i forhold til barndomstraumer.