Invitasjon til introduksjonskurs i SOMATIC EXPERIENCING

INTRODUKSJONSKURS I TRAUMEBEHANDLINGSMETODEN SOMATIC EXPERIENCING (SE).

Dette er et tilbud til deg som vurderer å ta SE-utdannelsen, eller dersom du kun ønsker å lære å bruke enkle SE-prinsipper.