Introduksjonskurs

Kursene er et tilbud til deg som vurderer å ta SE-utdannelsen, eller dersom du ønsker å lære enkle SE- prinsipper for å regulere nervesystemet. Du vil bli introdusert for de grunnleggende nevrofysiologiske teknikker i Somatic Experiencing modellen, utviklet av Dr. Peter Levine.

Levines SE-metode jobber direkte med regulering av aktivering i det autonome nervesystem ved behandling av traumer. Det nevroaffektive og nevrobiologiske perspektiv er viktig for å forstå og benytte SE-metoden. Spesielt vektlegger vi hvordan forholdet mellom sympatikus og parasympatikus aktivering arbeider i kroppen ved sunne normaltilstander og hvordan disse er gått i frys hos en traumatisert klient. Vi demonstrerer også hvordan disse frystilstander varsomt kan løses opp ved å initiere organiske flukt-kamp responser. SE-metoden forstås enda bedre ved å integrere Porges Polyvagal teori. Teoretisk undervisning presenteres sammen med demonstrasjonsterapi og praktisk utprøving i smågrupper

Last ned kursfolder her: SE-Intro jan-feb 2015. SE-utdannelsen