INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR SE FORENINGEN NORGE

PDF: Innkalling_årsmøte

Hei alle medlemmer i SE foreningen!

Styret inviterer med dette til ordinær generalforsamling.
Tid: Onsdag 29.Mars 2017 Kl.18.00
Sted: Gamle Heggelig Helhetsmedisin, Heggelibakken 4, 0375 Oslo

Kl.18.00 Undervisning om berøring ved Anne Brit Sylvareik, SEP og psykoterapeut. Se vedlegg. Kl.19.00 Te/kaffe/forfriskninger
Kl.19.15 Årsmøte

Styret vil gjerne ha saker inn på dagsorden, men de må være meldt 3 uker før selve møtet! Kandidater til styret ønskes!