VEILEDNINGSAFTEN MED TOVE MEJDAHL 13.10.2016

VEILEDNINGSAFTEN MED TOVE MEJDAHL 13.10.2016

Introduksjonskurs

Kursene er et tilbud til deg som vurderer å ta SE-utdannelsen, eller dersom du ønsker å lære enkle SE- prinsipper for å regulere nervesystemet. Du vil bli introdusert for de grunnleggende nevrofysiologiske teknikker i Somatic Experiencing modellen, utviklet av Dr. Peter Levine.

Levines SE-metode jobber direkte med regulering av aktivering i det autonome nervesystem ved behandling av traumer. Det nevroaffektive og nevrobiologiske perspektiv er viktig for å forstå og benytte SE-metoden. Spesielt vektlegger vi hvordan forholdet mellom sympatikus og parasympatikus aktivering arbeider i kroppen ved sunne normaltilstander og hvordan disse er gått i frys hos en traumatisert klient. Vi demonstrerer også hvordan disse frystilstander varsomt kan løses opp ved å initiere organiske flukt-kamp responser. SE-metoden forstås enda bedre ved å integrere Porges Polyvagal teori. Teoretisk undervisning presenteres sammen med demonstrasjonsterapi og praktisk utprøving i smågrupper

Last ned kursfolder her: SE-Intro jan-feb 2015. SE-utdannelsen

Generalforsamling og årsmøte 9. mars kl 18.00

Kirkeveien 64a, 6. etasje i Oslo ( ved Majorstua T-bane).

Marie- Anne Knudsen SEPer og psykologspesialist vil holde et spennende innlegg om tilknytning før årsmøtet. Styret vil gjerne ha saker inn på dagsorden, men de må være meldt 3 uker før selve møtet! Alle medlemmer er hjertelig velkommen.Og vi trenger nye styremedlemmer til å gå veien videre i SE Norge!

Dagsorden

  1. Valg av ordstyrer og referent
  2. Godkjennelse av møteinnkalling
  3. Godkjennelse av dagsorden
  4. Valg av styremedlemmer
  5. Behandling av budsjett og økonomi 2014
  6. Behandling av innkomne forslag
  7. Fastleggelse av arbeidsoppgaver for det kommende året
  8. Godkjennelse av budsjett og medlemskontingent
  9. Nedsettelse av utvalg?

Ingen planlagte kurs

Det er for tiden ikke kurs satt opp