Medlemskveld: Referat fra den europeiske SE-konferansen om flyktninger i København mai 2017.

Medlemskveld: Referat fra den europeiske SE-konferansen om flyktninger i København mai 2017.

Nærmere informasjon om tid og sted følger

NARM INTRODUKSJONSKURS MED TOVE MEJDAHL | 28-29 april 2017

En effektiv behandlingsmetode for utviklingstraumer og tilknytningsproblemer

28-29 april 2017
sentralt i Oslo

 

  • NARM er respektfull måte å arbeide med mennesker på.
  • NARM er Ph.d. Laurence Hellers nye banebrytende terapeutiske metode
  • NevroAffektive Relasjonell Model: NARM kommer nå til Norge.
  • NARM viser seg å være en særdeles effektiv behandlingsmetode i forhold til utviklingstraumer og tilknytningsproblemer, da den integrerer en kroppslig og psykologisk tilgang i behandlingen av lavt selvverd, skam og selvkritikk.
  • NARMs kroppslige/fysiologiske tilgang til arbeidet med traumer, både de som har oppstått akutt og de mer utviklingsmessige, utgjør et paradigmeskift i psykoterapeutisk tankegang.

Hva er NARM?

  • NARM representerer et fundamentalt skifte i psykoterapeutisk tenkning.
  • I NARM-terapi understøttes evnen vår til biologisk selvregulering og kapasiteten vår til å føle oss forbundet med oss selv og andre.
  • NARM er en resssursorientert, ikke regressiv modell, med utgangspunkt i Somatic mindfulness og mindful awareness under prosessen.

De fleste emosjonelle problemer kan føres tilbake til fem biologisk baserte prinsipper: Behovet for kontakt, avstemning, tillit, autonomi og kjærlighet/seksualitet. Hver type avspeiles i et mønster av spenninger eller pansring i kroppen, så vel gjennom adferd og evne til å klare livets utfordringer. Med NARM arbeides det med de overlevelsesstrategiene som ble utviklet i barndommen, men som sperrer for livsutfoldelsen her og nå.

Formen vil være en veksling mellom teori, små øvelser og dvd/live-demonstrasjon av, hvordan det somatiske nivået kan dras inn i terapien spesielt i forhold til barndomstraumer.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR SE FORENINGEN NORGE

PDF: Innkalling_årsmøte

Hei alle medlemmer i SE foreningen!

Styret inviterer med dette til ordinær generalforsamling.
Tid: Onsdag 29.Mars 2017 Kl.18.00
Sted: Gamle Heggelig Helhetsmedisin, Heggelibakken 4, 0375 Oslo

Kl.18.00 Undervisning om berøring ved Anne Brit Sylvareik, SEP og psykoterapeut. Se vedlegg. Kl.19.00 Te/kaffe/forfriskninger
Kl.19.15 Årsmøte

Styret vil gjerne ha saker inn på dagsorden, men de må være meldt 3 uker før selve møtet! Kandidater til styret ønskes!