EABP BERLIN CONGRESS | BODY PSYCHOTHERAPY AND CHALLENGES OF TODAY | 6-9 SEPTEMBER 2018

Our next EABP congress will be held in Berlin at the Free University from 6-9 September 2018.

Todagers intensiv workshop / postadvanced training

Workshopen passer for alle som er interessert i utviklingstraumer, med for eksempel sosialfaglig, helsefaglig, pedagogisk og psykoterapeutisk bakgrunn, eller foreldre/ foresatte til barn og unge med reguleringsutfordringer.

Basic Principles of Somatic Experiencing, August 11, 2017

This webinar is open to all interested participants. Attending this online introductory SE workshop will provide you with a basic theoretical overview of the SE model and how it complements and augments traditional approaches to working with trauma.

Medlemskveld: Referat fra den europeiske SE-konferansen om flyktninger i København mai 2017.

Medlemskveld: Referat fra den europeiske SE-konferansen om flyktninger i København mai 2017.

Nærmere informasjon om tid og sted følger

NARM INTRODUKSJONSKURS MED TOVE MEJDAHL | 28-29 april 2017

En effektiv behandlingsmetode for utviklingstraumer og tilknytningsproblemer

28-29 april 2017
sentralt i Oslo

 

  • NARM er respektfull måte å arbeide med mennesker på.
  • NARM er Ph.d. Laurence Hellers nye banebrytende terapeutiske metode
  • NevroAffektive Relasjonell Model: NARM kommer nå til Norge.
  • NARM viser seg å være en særdeles effektiv behandlingsmetode i forhold til utviklingstraumer og tilknytningsproblemer, da den integrerer en kroppslig og psykologisk tilgang i behandlingen av lavt selvverd, skam og selvkritikk.
  • NARMs kroppslige/fysiologiske tilgang til arbeidet med traumer, både de som har oppstått akutt og de mer utviklingsmessige, utgjør et paradigmeskift i psykoterapeutisk tankegang.

Hva er NARM?

  • NARM representerer et fundamentalt skifte i psykoterapeutisk tenkning.
  • I NARM-terapi understøttes evnen vår til biologisk selvregulering og kapasiteten vår til å føle oss forbundet med oss selv og andre.
  • NARM er en resssursorientert, ikke regressiv modell, med utgangspunkt i Somatic mindfulness og mindful awareness under prosessen.

De fleste emosjonelle problemer kan føres tilbake til fem biologisk baserte prinsipper: Behovet for kontakt, avstemning, tillit, autonomi og kjærlighet/seksualitet. Hver type avspeiles i et mønster av spenninger eller pansring i kroppen, så vel gjennom adferd og evne til å klare livets utfordringer. Med NARM arbeides det med de overlevelsesstrategiene som ble utviklet i barndommen, men som sperrer for livsutfoldelsen her og nå.

Formen vil være en veksling mellom teori, små øvelser og dvd/live-demonstrasjon av, hvordan det somatiske nivået kan dras inn i terapien spesielt i forhold til barndomstraumer.