INTRO TIL SOMA EMBODIMENT | 18 – 19 FEB 2017 / 01 – 02 apr 2017 I OSLO

EN KOPPSORIENTERT TRAUMEBEHANDLING SOM INKLUDERER HELE SANSEAPPARATET 18 – 19 FEB 2017 / 01 – 02 apr 2017 I OSLO

Soma SOMA-kroppsorientert metode med øvelser og berøring som stimulerer vårt fysiologiske system. Dette samhandler med det autonome nervesystemet. Metoden skaper stabilitet og for- ankring i kroppen slik at forløsning av emosjonelle traumer kan skje.

Metoden bygger på teorier av Dr. Peter Levine, Ida Rolf, Stephen Porges, Hubert Godard og James Gibson. Traume bryter den motoriske og sensoriske utviklingen og forstyrrer derfor samhandlingen mellom kropp og sinn. Dette fører til dissosiasjon, fortrengning og redusert vitalitet, og diagnostiseres gjerne som PTSD, angst, depresjon, personlighetsforstyrrelser og dissosiative lidelser.

I SOMA jobber vi med det myofaciale, energetiske og kinestetiske system. Vi hjelper kroppen til å gjenerobre kontakten med den ytre og indre sansningen slik at vi kan gi og motta informasjon fra oss selv og den ytre verden. Koordinering av alle sansene skaper kontakt med en selv og omgivelsene, og bidrar til økt trygghet, toleranse, vitalitet og samhandling med omgivelsene. Ved å spore fysiske sensasjoner og forstå hvordan kroppen forholder seg til gravitasjonen og rommet, kan man hjelpe kroppen til å åpne opp for selvregulering.

Terapeutens evne til intersubjektiv kommunikasjon avhenger av ens åpenhet for fornemmelsen av intuisjon og resonans. Dette åpner for informasjonen bak klientens ord, bevegelser og fysiologiske signaler, og er essensielt i arbeid med emosjonelle traumer.

Soma inneholder både teori og praksis, og fokuserer på en fordypning av evnen til å spore og forandre et overveldet nervesystem og koordineringen av den indre og ytre sansningen. Metoden bygger på oppdatert nevrovitenskap, og bidrar til styrking av terapeutens evne til å være i resonans med sine klienter.

KURSLEDERE FOR 2-DAGERS INTRO : Bea, Merete og Jørgen DATO : 18 – 19 Februar 2017 / 01-02 April 2017
TID : Lørdag og Søndag Kl. 10.00 –17.00
STED : Jacob Aallsgate 36B, NO-0364 Oslo – Majorstua

PRIS : Kr 3.200,00
KONTAKT / INFO / PÅMELDING : bea@se-terapi.se

Betaling skjer ved mottak av tilsendt faktura.
Skulle du bli forhindret fra å delta, må du avbestille minst 2 uker før kursstart, for at kursavgiften skal kunne betales tilbake—minus en administrasjonsavgift på Kr 500,- Ved senere avbestilling, ingen tilbakebetaling.