Barnehoydekonferansen

Bruce Perry og Stuart Ablon er to av verdens fremste forskere og praktikere som arbeider med utviklingstraumatiserte barn og unge. Deres forskning og teorier har vært med å revolusjonere fagfeltet, og bidratt til et paradigmeskifte. Vi har endret forståelsen, nå er tiden inne for å endre praksis.

Schizofrenidagene 2018

Schizofrenidagene 2018 vil handle om de sosiale sidene ved mennesket, psykisk lidelse og helsehjelp.

 

ECMH | European Conference on Mental Health

ECMH | European Conference on Mental Health

Workshop Trauma & Spirituality with Peter Levine and Marianne Bentzen

TRAUMA AND THE GATEWAY TO SPIRIT – June 27-29, 2018 – The Netherlands

Although traumatic events and life experiences most often leave us with a painful and even devastating personal aftermath, it can also be a hidden gift, a doorway into deeper and wider levels of consciousness that are only now beginning to be explored by science.

PDF: Trauma & Sprituality