Velkommen til seminar i Focusing!

Velkommen til seminar i Focusing! Fredag 6.september kl. 16.30- 20.30 på Sagene Samfunnshus, Kristiansandsgate 2, 0463 Oslo. SE-foreningen Norge har gleden av å invitere til seminar med Dan Morten Schachter. Kurset passer både for de som har erfaring fra Focusing, for eksempel gjennom SE, og de som er uten SE erfaring men nysgjerrige på denne måten å tilnærme seg sansning og stress/traumearbeid på.