Oppføringer av admin

Velkommen til seminar i Focusing!

Velkommen til seminar i Focusing! Fredag 6.september kl. 16.30- 20.30 på Sagene Samfunnshus, Kristiansandsgate 2, 0463 Oslo. SE-foreningen Norge har gleden av å invitere til seminar med Dan Morten Schachter. Kurset passer både for de som har erfaring fra Focusing, for eksempel gjennom SE, og de som er uten SE erfaring men nysgjerrige på denne måten å tilnærme seg sansning og stress/traumearbeid på.

Trademark Use Guidelines

What is a trademark and what is its purpose? A trademark is a word, symbol, or phrase that is used to identify a particular product or service and distinguish it from others. For example, the trademark Somatic Experiencing® and SETM identify the therapy modality of Somatic Experiencing from other modalities such as EMDR.