Barnehoydekonferansen

Bruce Perry og Stuart Ablon er to av verdens fremste forskere og praktikere som arbeider med utviklingstraumatiserte barn og unge. Deres forskning og teorier har vært med å revolusjonere fagfeltet, og bidratt til et paradigmeskifte. Vi har endret forståelsen, nå er tiden inne for å endre praksis.